پرتال اطلاع رسانی بخشداری جواد آباد -> گزارش تصویری مهار سیلاب در بخش جوادآباد؛